Hallgruppen bygger allt från stora och komplexa kontorsbyggnader till projekt i mindre skala och erbjuder ett brett utbud av tjänster som nybyggnation, renovering, projektering och hjälp med bygglovsansökningar. Vi har en egen ingenjörsavdelning och civilarkitekt, och erbjuder totalentreprenad då vi ansvarar för hela projekteringen och samordningen genom hela projektet och ser till att din nya kontorsbyggnad uppfyller alla regelverk och byggnormer.

Alla våra byggnader har en lång livslängd, låga underhållskostnader och en god totalekonomi.