En modern och kostnadseffektiv byggnad för lager och logistik kräver flexibla ytor som snabbt kan anpassas till förändrade behov och flöden. Vi skräddarsyr din lagerbyggnad efter dina behov och bygger allt från mindre lagerlokaler till stora lagerbyggnader på flera tusen kvadratmeter. Självklart utformar vi din lagerbyggnad med fasad i valfri färg och väggbeklädnad så som sandwichelement, underhållsfria fönster, dörrar, portar och inredning efter behov.

Hallgruppen erbjuder ett brett utbud av tjänster som nybyggnation, renovering, projektering och hjälp med bygglovsansökningar. Alla våra byggnader har en lång livslängd, låga underhållskostnader och en god totalekonomi. Vi har en egen ingenjörsavdelning och civilarkitekt, och erbjuder totalentreprenad då vi ansvarar för hela projekteringen och samordningen genom hela projektet och ser till att din nya kontorsbyggnad uppfyller alla regelverk och byggnormer.

Kontakta oss så går vi igenom ditt byggprojekt tillsammans!