Nyheter

Vi hyllar Internationella Kvinnodagen

Vi hyllar alla våra kvinnliga kollegor och kvinnor verden over på Internationella kvinnodagen!

På ett år har Hallgruppen mer än fördubblat antalet kvinnliga anställda. Tyvärr är antalet kvinnor i vår bransch fortfarande underrepresenterat. Bland Hallgruppens många mål finns att anställa fler kvinnor på alla nivåer och på alla avdelningar. Vi uppmuntrar alla arbetsgivare att göra detsamma, särskilt i de branscher där kvinnor är i minoritet.

Vi måste alla garantera samma möjligheter till befattningar på alla nivåer där beslut fattas, och lika lön för lika arbete.

 

#Internationellakvinnodagen #kvinnodagen #hallgruppen #kvinnor #möjligheter #kvinnoribyggbranschenq