Projekt

Oslo Hamn

Norska träpellets ersätter kol i Rotterdam

Tillsammans med Oslo Havn byggde Hallgruppen en lagerhall för ett projekt i Ormsundkaia, där planen var en miljövänlig export av träpellets till ett kolkraftverk i Nederländerna. Målet med projektet var att minska klimatutsläppen genom att ersätta kol med pellets med en förmåga att reducera koldioxidutsläppen från Rotterdam med 140 000 ton.

För att träpelletsen ska behålla sin kvalitet och generera maximal energi är det viktigt att förvara dem på rätt sätt. Detta gjordes möjligt med en bulkhall från Hallgruppen. Förutom korrekt förvaring kommer en plasthall att ta mer hänsyn till de omgivande grannarna. Enligt planen ska 70 000 ton träpellets exporteras till Rotterdam i Nederländerna med miljövänliga sjötransporter.

Bulkhallen är 40x63x10 m stor och rymmer 2500 m2. Den har 8 meter höga invändiga bulkväggar som är dimensionerade för att kunna lagra pellets på 8 meters höjd. Bulkhallen kan även lagra andra typer av bulkmaterial som t.ex. gödsel, gips, salt och sand. Detta är markerat med olika färger på hallens bulkvägg.

Längst fram i bulkhallen finns en stor öppning för direkt utlastning på båt med hjälp av telestackers. En telestacker är ett elektriskt och mobilt lastband som reducerar behovet av hjullastare. Lagerhallen har satts upp på ett redan bebyggt kajområde som inte har bidragit med några negativa effekter på varken växtlighet eller kulturminnen, vilket var ett krav från Plan- og bygningsetaten.

Det tog cirka 6 veckor att sätta upp bulkhallen.